Сотрудники

Торутаева Нургуль Сагыновна
Сансызбеков Адилет Кайрылбекович информатика мугалими
Осмоналиева Мээрим Бугубаевна кргыз тили мугалими
Рыскулов Рысбек Насыркулович директор
Смаилова Шааркүл Айыповна окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Бектурсунова Чолпон Жолдошбековна соц. педагог, тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Кокумова Жыпар Абдымусаевна орус тили мугалими
Молдокулов Жолдошбек тарых мугалими
Куликеева Жыпариса Бектемировна математика мугалими
Кулназарова Жыпарбүбү Жакшымбековна химия, биология мугалими
Асанбеков Турат Рыскулович дене тарбия мугалими
Кутманалиева Салтанат Рашпековна башталгыч класстын мугалими
1 / 212