Биз жөнүндө

Мектептин тарыхы

Канат Дербишев атындагы Талды-Булак жалпы билим берүү орто мектеби 1991-жылы декабрь айында ишке киргизилген. 360 окуучуга ылайыкташтырылган. 2 кабаттуу. Жайгашкан жери Бөксө-Жол айылы, Медер көчөсү номери жок. Жалпы аянты 3 га.

 

 

Эмблема

 

 

Мектептин концепциясы

Өзүнүн жана жалпы коомдун жашоосунун сапатынын үзгүлтүксүз жогорулашын камсыздай ала турган атаандаштык, турмуштук жана кесиптик жактан ыкчамдуу инсанды калыптандырууга багытталган мектептин окуучуларынын билимдеринин заманбап сапатын камсыз кылуу.

 

Мектептин усулдук темасы

«Коопсуздуу билим берүү мейкиндигинде жогорку маалыматтык маданиятты калыптандыруу инсанды ийгиликтүү коомдоштурунун кыймылдаткыч күчү катары»

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета