Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1-смена2-сменаТанапис
18:00 – 8:455 мүнѳт
28:50 – 9:3510 мүнѳт
39:45 – 10:3015 мүнѳт
410:45 – 11:305 мүнѳт
511:35 – 12:205 мүнѳт
612:25 – 13:105 мүнѳт
713:15 – 14:00 5 мүнѳт

Мектепте окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.18 – 12.11.18;

Кышкы — 12 күн: 31.12.18 – 11.01.19;

Жайкы — 10 күн: 22.03.19-31.03.19.